HOTĂRÂRE NR.14/2017.

Privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici și a devizului general pentru realizarea investiției ,, Alimentarea cu apa și canalizare menajeră în localitatea Suseni, Zona de agrement Râușor, comuna Rîu de Mori Hunedoara”.

Posted in Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *