HOTĂRÂRE NR.15/2017.

Privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici și a devizului general pentru realizarea investiției ,, Canalizarea în localitatea Brazi, Rîu de Mori, Ostrovel, Suseni, Valea Daljii și Unciuc, comuna Rîu de Mori, județul Hunedoara”.

Posted in Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *