HOTĂRÂRE NR.41/2017.

Privind propunerea de trecere din propietatea statului in proprietatea privata a numitelor Giurgi Aurora și Constantinescu Laura suprafață de 200 m.p., din localitatea Rîu de Mori, comuna Rîu de Mori.

HOTĂRÂRE NR.39/2017.

Pentru aprobarea modificării hotărârii Consililui local Rîu de Mori nr. 58/2014 prinvind aprobarea confinanțării proiectului de invetiții ” Asinsteță tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentaților de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa și Apa uzata din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”, în sensul modificării titlului proiectului.

HOTĂRÂRE NR.38/2017.

Privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren situata in comuna Rîu de Mori, zona de agrement Rîușor inscrisa C.F 62997 in suprafata de 300 mp teren.

HOTĂRÂRE NR.37/2017.

Privind modificarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Rîu de Mori, a instituților publice Bibilioteca și Camin Cultural aflate în subordinea Consiliului Local, a Compartimentului funcțional Poliția locala Rîu de Mori, Serviciului public de administrare a domeniului public și privat aflat în subordinea Consiliului local.

HOTĂRÂRE NR.45/2017.

Privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pentru functionarii publici si persoanlul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîu de Mori a institutiilor publice Biblioteca si Camin Cultural aflatate in subordinea Consililului Local Rîu de Mori a Serviciul public de administrare a domeniului public si privat aflat in subordinea Cosniliului local al comunei Rîu de Mori.