HOTĂRÂRE NR.45/2017.

Privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pentru functionarii publici si persoanlul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîu de Mori a institutiilor publice Biblioteca si Camin Cultural aflatate in subordinea Consililului Local Rîu de Mori a Serviciul public de administrare a domeniului public si privat aflat in subordinea Cosniliului local al comunei Rîu de Mori.

Posted in Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *