HOTĂRÂRE NR.39/2017.

Pentru aprobarea modificării hotărârii Consililui local Rîu de Mori nr. 58/2014 prinvind aprobarea confinanțării proiectului de invetiții ” Asinsteță tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentaților de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa și Apa uzata din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”, în sensul modificării titlului proiectului.

Posted in Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *