HOTĂRÂRE NR.52/2017.

Privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFM in valaorare de 1.850.000 lei in valoarea garantarii obligatilor de plata in avanasului de 1.850.000  lei reperezentand 28,21% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind ,,extinderea retele de alimentare cu apa si canalizare in zona Rîul Mare si  modernizare stație de epurare Ostrov comuna Rîu de Mori, județul Hunedoara. 

HOTĂRÂRE NR.51/2017.

Privind aprobarea valorii de investiție a Proiectului privind ,,Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în zona Rîul Mare și modernizarea stație de epurare Ostrov, comuna Rîu de Mori,  județul Hunedoara” cu valoarea toatala de 8.778.171,81 lei, din care 6.558.977,55 lei valoarea eligibila si 2.219.194,26 lei valoarea neegociabila, conform contractului de finantare nr.C0720AM0021652200447/ 07.08.2017.

HOTĂRÂRE NR.50/2017.

Privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functiunare, a sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Rau de Mori pe  trimestru II anul 2017.

HOTĂRÂRE NR.47/2017.

Privind aprobarea extinderii suprafetei parcelei nr.70 inscrisa in C.F. nr.63098, situata in Fruntea Izvorului – Rausor concesionar Berindei Viorel in suprafata de 135 m.p. ,cu suprafata de 65 m.p. inscris in CF 63009.

HOTĂRÂRE NR.46/2017.

Privind aprobarea extinderii suprafetei parcelei nr.83/I inscrisa in C.F nr60449, situata in Fruntea Izvorului – Rausor concesionar Lobont Petru – Liviu si Lobont Zenovia in suprafata de 135 m.p. ,cu suprafata de 118 mp.

HOTĂRÂRE NR.44/2017.

Privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei a Instituțiilor publice Biblioteca și Caminul Cultural aflate în subordinea Consiliului Local, a Compartimenului funcțional Poliția locală Rîu de Mori, Serviciul public de administrare a domeniului public și privat aflat în subordinea Cosiliului local. 

HOTĂRÂRE NR.42/2017.

Privind propunerea de trecere din propietatea statului în propietatea privata a numitelor Giurigi Aurora și Constantinescu Laura suprafața de 200 m.p, din localitatea Rîu de Mori, comuna Rîu de Mori.