HOTĂRÂRE NR.44/2017.

Privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei a Instituțiilor publice Biblioteca și Caminul Cultural aflate în subordinea Consiliului Local, a Compartimenului funcțional Poliția locală Rîu de Mori, Serviciul public de administrare a domeniului public și privat aflat în subordinea Cosiliului local. 

Posted in Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *