HOTĂRÂRE NR.59/2017.

Privind modificarea Actului cosntitutiv a Statului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”AQUA PREST HUNEDOARA”, la care comuna Rîu de Mori este membru asociat.

HOTĂRÂRE NR.58/2017.

Privind stabilirea costului abonamentului de calatorie pentru elevi cu microbusul propietate privata a comunei Rîu de Mori pentru anul scolar 2017 – 2018.

HOTĂRÂRE NR.57/2017.

Privind aprobarea prelungirii și modificării contractului de închiriere a unui spațiu pentru locuit în suprafață de 16 m.p., aflata în propietatea publica comunei Rîu de Mori nr. 70, beneficiar Groza Nicolae.

HOTĂRÂRE NR.56/2017.

Privind aprobarea prelungirii si modificarii contractului de inchiriere a unui spatiu pentru locuit in suprafata de 25 m.p si a terenului aferent in suprafata de 337 m.p, beneficiar Adam Livia, propietatea publica a comunei Rîu de Mori.

HOTĂRÂRE NR.55/2017.

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiții Construire Pensiune Agroturistica in comuna Rîu de Mori, satul Sibișel, județul Hunedoara.

HOTĂRÂRE NR.54/2017.

Privind modificarea anexei la HCL nr.44/2017 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pentru functiunarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei a institutiilor  public Biblioteca si Camin Cultural aflate in suboridinea Cosiliului Local , a Compartimentului functional Politia locala Rîu de Mori, Serviciul public de administrare a domeniului public si privat aflat in subordinea Consiliului local.