HOTĂRÂRE NR.54/2017.

Privind modificarea anexei la HCL nr.44/2017 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pentru functiunarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei a institutiilor  public Biblioteca si Camin Cultural aflate in suboridinea Cosiliului Local , a Compartimentului functional Politia locala Rîu de Mori, Serviciul public de administrare a domeniului public si privat aflat in subordinea Consiliului local.

Posted in Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *