HOTĂRÂRE NR:68/2017.

Privind trecerea unor terenuri din domeniul privat al comunei Rîu de Mori în domeniul public al comunei Rîu de Mori și completarea inventarului bunurilor care aparțin în domeniul public al comunei Rîu de Mori.

HOTĂRÂRE NR:67/2017.

Privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate din bugetul local elevilor Școlii Gimnaziale Rîu de Mori pentru anul 2017-2018.

HOTĂRÂRE NR:66/2017.

Privind aprobarea prelungirii și modificării contractului de închiriere a unui spațiu în suprafață de 32,50 m.p. aflat în propietatea publică a comunei Rîu de Mori ( sediul vechi primarie ), beneficiar S.C. Nesu Com S.R.L.

HOTĂRÂRE NR.65/2017.

Privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, în condiții de echilibru bugetar, în trimestru IV 2017.

HOTĂRÂRE NR.64/2017.

Privind aprobarea execuției bugetelor sectiunii de funcționare. a secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Râu de Mori pe Trimestrul III anul 2017.