HOTĂRÂRE NR:76/2017.

Privind aprobarea unui teren din domeniul privat al comunei Rîu de Mori în domeniul public al comunei Rîu de Mori și completarea inventarului bunurilor care aparțin în domeniului public al comunei Rîu de Mori.

HOTĂRÂRE NR.74/2017.

Privind aprobarea scoaterii din fondul forestier national a suprafetei de 03777 ha situate in U.B Rîu de Mori, ua:21A, 24A și ocuparea temporara din fondul forestier national a suprafetei de 0,0144 ha din U.B Rîu de Mori, ua 21A, pentru o perioada de 2 ani propietatea comunei Rîu de Mori, în vederea realizarii obiectivului de investii ”Captare, tratare si aductiune apa potabila din zona Rausor pentru alimentarea cu apa a comunei Rîu de Mori, judetul Hunedoara”, in raza administrativa a S.C. Ocolul Silvic Retezatul Clopotiva Rîu de Mori S.R.L.

HOTĂRÂRE NR.73/2017.

Privind aprobarea alocarii sumei de 25.000 lei în vederea organizarii spectacolului ”Serbarile pomului de iarna” în comuna Rîu de Mori.

HOTĂRÂRE NR.72/2017.

Privind aprobarea parcelarii terenului inscris in CF nr 61632 nr. cadrastal 61632 in suprafata de 56.525 m.p propietatea privata a comunei Rîu de Mori din zona de agrement Rîușor in 2 loturi.