HOTĂRÂRE NR.58/2018.

Privind rectificarea bugetului local al comunei Rîu de Mori prin virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare, în condiții de echilibru bugetar, în trimesturul IV 2018.

HOTĂRÂRE NR.56/2018.

Privind înșușirea contractului de achiziție publica ca obiect ,,Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg constand in:- colectarea separata si transportul spearat al deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si administrarea Statiei de transfer Hațeg; – transportul la distanta al deseurilor la facilitaile de tratare/depozitare, din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilo r în Județul Hunedoara”.

HOTĂRÂRE NR.55/2018.

Privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren situata in comuna Riu de Mori, zona de agrement Riusor inscrisa in C.F. 62326, nr. topo 62326 in suprafata de 197 mp ( Schiopu Florin-Ilie ).

HOTĂRÂRE NR.54/2018.

Privind aprobarea parcelarii terenului inscris in Cf nr.63425, cadastral 63426 in suprafata de 56.495 m.p. proprietatea privata a comunei Rau de Mori din zona de agrement Riusor in 2 loturi.