HOTĂRÂRE NR.2/2019.

Privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîu de Mori, a Compartimentului funcțional Poliția locală Rîu de Mori, Serviciul public de administrare a domeniului public și privat aflat in subordinea Consiliului local.

Posted in Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *