ANUNT

Concursul pentru ocuparea functiei publice de inspector grad principal in cadrul Comparimentului Administrare Infrasturctura Rausor in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rau de Mori.

Descarca aici.

HOTĂRÂRE NR.30/2019.

Privind aprobarea unor modificari si completari la actul constitutiv al S.C. Raudemoreana SRL- societatea comerciala infiintata si aflata in subordinea Consiliului Local al comunei Rau de Mori, respectiv schimbarea obiectului principal de activitate.

Descarca aici.

HOTĂRÂRE NR.29/2019.

Privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren situata in comuna Rau de Mori, zona de agerement Riusor inscrisa in C.F. 63663, nr. cad 63663-C1 suprafata de 396 mp ( Ciurnau Firicel ).

Descarca aici.

HOTĂRÂRE NR.28/2019.

Privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, care rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicat pe site-ul oficial al Ministerul Finantelor Publice si actualizarea limetelor amenzilor.

Descarca aici.

HOTĂRÂRE NR.27/2019.

Privind aprobarea actualizarii Progamului anual al achizitiilor publice pe anul 2019, la nivelul autoritatii contractante Comuna Rau de Mori, in functie de fondurile aprobate, in conditiile legii.

Descarca aici.

HOTĂRÂRE NR.23/2019.

Privind aprobarea extinderii retelei de canalizare in satul Clopotiva, comuna Rau de Mori, la realizarea investitiei ,, Modernizarea retelei in satul Clopotiva, comuna Rau de Mori, judetul Hunedoara.

Descarca aici.