Compartimentul Relații publice

Persoana de contact:
PUȘCĂ Anișoara
Telefon tel.: 0254 776046 fax. 0254 776047
e-mail: primariaraudemori@yahoo.com