HOTĂRÂRE NR.113/2023


Privind participarea Comunei Râu de Mori la Progamul privind crestrea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice. si aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici referitor la proiectul CRESTEREA EFICIENTIE ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI PENTRU CLADIREA DISPENSARULUI UMAN SI SEDIUL POLITIEI SI AL JANDARMERIEI MONTANE COMNUA RÂU DE MORI, JUDETUL HUNEDOARA.

HOTARARE-NR.113.2023

HOTĂRÂRE NR.111/2023


Privind participarea Comunei Râu de Mori la Progamul privind crestrea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice. si aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici referitor la proiectul CRESTEREA EFICIENTIE ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI PENTRU CLADIREA DISPENSARULUI UMAN SI SEDIUL POLITIEI SI AL JANDARMERIEI MONTANE COMNUA RÂU DE MORI, JUDETUL HUNEDOARA.

HOTARARE-NR.112.2023

HOTĂRÂRE NR.111/2023

Privind participarea Comunei Râu de Mori in cadrul ,, Programului-cheie 1 surse regenerabile de energie si stocarea a energiei ,, din Fondul pentru Modernizarea, privind Sprijinirea investitiilor in noi capatitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum aferent apelului de proiecte pentru solicitatii din sectorul public si aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate al obiectivului de investitii REALIZAREA CAPACITATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSA REGENERABILA SOLARA PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL COMUNEI RÂU DE MORI, JUDETUL HUNEDOARA.

HOTARARE-NR.111.2023

HOTĂRÂRE NR.109/2023

Privind aprobarea acordarii de finantare nerambursabila in suma de 10.000 lei, din bugetul local al comunei Râu de Mori, cultelor religioase recunoscute in Romania cu personalitatea juridica, care isi desfasoara activitatea pe raza administrativ-teritoritoriala a comunei Râu de Mori.

HOTARARE-NR.109.2023