HOTĂRÂRE NR.14/2024

Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investii MODERNIZAREA STRAZI IN LOCALITATEA SUSENI, ZONA DE AGREMENT RAUSOR, COMUNA RAU DE MORI, JUDETUL HUNEDOARA.

HOTARARE-NR.14.2024-1

HOTĂRÂRE NR.13/2024

Privind atestarea apartenetiei la domneiul public al comunei Rau de Mori a suprafetei de 524 m.p. inscrisa in C.F. nr.60966 Cladire sediu Primarie, Biblioteca si Casa casatoriilor.

HOTĂRÂRE NR.12/2024

Privind abrogarea HCL nr.5/2024 privind trecerea unui teren intravilan in suprafata de 524 m.p inscris in C.F. nr 60966 din domeniul privat al comunei Rau de Mori in domeniul public al comunei Cladire sediu Primariei, Biblioteca si Casa casatoriilor.

HOTARARE-NR.12.2024-1

Descarca

HOTĂRÂRE NR.11/2024

Privind aprobarea documentatie tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici faza PT pentru obiectivul de investii Construire centru de colectare deseuri prin aport voluntar in comuna Râu de Mori, judetul Hunedoara,, finantat prin Progamul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C3-Managementul deseurilor, Subinvestitia II A Infintarea de centre de colectare prin aport voluntar.

HOTARARE-NR.11.2024

Download

HOTĂRÂRE NR.10/2024

Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior, ce se recolteaza in anul 2024, din fondul forestier proprietatea comuna Râu de Mori.

HOTARARE-NR.10.2024