MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALTE DOCUMENTE PUBLICE

STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Statutul Comunei Râu de Mori

REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Primăriei

Regulamente privind aparatul de specialitate al primarului

HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
Registrul pentru evidenţa hotărârilor Consiliului Local

DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE

Actele administrative emise de primărie

Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii ale primăriei;

Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor de primar

DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE
Documentele de execuție a bugetelor locale.
ALTE DOCUMENTE

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate.
Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:
a) Proiectele hotărârilor Consiliului Local;
b) Dispoziţiile autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;
c) Probleme de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;
d) Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local cu caracter normativ;
e) Minute ale ședințelor Consiliului Local în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;
f) Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Local;
g) Declaraţii de căsătorie;
h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică;
i) Alte documente neprevăzute la lit. a) – h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază ca fiind oportună şi necesară.

Alte documente publice

ALTE DOCUMENTE PUBLICE

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

a) Proiectele hotărârilor Consiliului Local;
b) Dispoziţiile autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;
c) Probleme de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;
d) Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local cu caracter normativ;
e) Minute ale ședințelor Consiliului Local în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;
f) Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Local;
g) Declaraţii de căsătorie;
h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică;
i) Alte documente neprevăzute la lit. a) – h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază ca fiind oportună şi necesară.

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

a) Proiectele hotărârilor Consiliului Local

b) Dispoziţiile autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

c) Probleme de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;

d) Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local cu caracter normativ

e) Minute ale ședințelor Consiliului Local în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică

f) Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Local

g) Publicaţii de căsătorie

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Declarații de avere și de interese

Transparența veniturilor salariale

i) Alte documente neprevăzute la lit. a) – h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază ca fiind oportună şi necesară.

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public